Rekrutacja

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola nr 113- rekrutacja uzupełniająca 25.06.2021

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola nr 113, 26.04.2021

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 113

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Wydział Oświaty

Urząd Miasta Poznania

Poznań 27 stycznia 2021 r.

Szanowni Rodzice

Zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022. Kryteria rekrutacji na nowy rok pozostają bez zmian- zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r. Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona dzień przed rozpoczęciem rekrutacji. Wkrótce na stronie NABÓR zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców. Aktualizacja listy placówek biorących udział w rekrutacji oraz ich oferty zakończy się z dniem 17 lutego 2021 r.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

TERMINY REKRUTACJI

 od 9 do 15 marca 2021

Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny w danym przedszkolu (dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkola)

od 16 do 30 marca 2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji, przyznawanych punktów oraz dokumenty (wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i niezbędne oświadczenia) można pobrać klikając w link zamieszczony poniżej :

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Skip to content