Rekrutacja

Do 19 kwietnia (wtorek) prosimy o potwierdzenie pisemnie woli zapisu dziecka do naszego przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Skip to content