Opłaty

Rok szkolny 2023/2024

Opłaty za korzystanie z przedszkola naliczane są z dołu.

Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

– opłaty za pobyt zależnej od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu

(uchwała Rady Miasta Poznania z dn. 9.07.2019 r. nr XV/237/VIII/2019)

  • bezpłatny pobyt w godzinach 8:00 – 13:00
  • pozostałe godziny: 6:00 – 8:00 i 13:00 – 17:30 płatne 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę
  • dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz starsze zwolnione są z opłaty godzinowej
  • wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć podczas pobytu dziecka w przedszkolu

-opłata za żywienie

Stawka żywieniowa wynosi 12,00 zł (pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad) x ilość dni w miesiącu

Opłaty za przedszkole należy regulować za pośrednictwem kont bankowych do 10- go dnia każdego miesiąca.

Skip to content