Rekrutacja

Informujemy, że od 7 marca br. zostaną Państwu wydane deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

Wypełniony powyżej dokument należy złożyć u nauczyciela w grupie w terminie do 13 marca 2023r.

Skip to content