Nasz dzień

Ramowy rozkład dnia

6.00
– kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami
– czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy według indywidualnych zainteresowań
– praca stymulująco-wyrównawcza indywidualna lub w małych zespołach

8.20
– zabawy orientacyjno-porządkowe ze śpiewem
– ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce
– zabiegi higieniczne

8.30
– śniadanie

9.00
– zajęcia programowe, zabawy, spacery, wycieczki
– kontakty okolicznościowe, uroczystości związane z realizacją ustalonych w planach celów
– zajęcia dodatkowe
– pobyt na powietrzu – zabawy dowolne z elementami rozwijania sprawności fizycznej i ruchowej
– zabiegi higieniczne

11.15
– drugie śniadanie

11.30 – 13.15
– odpoczynek
– słuchanie bajek opowiadanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt i kaset magnetofonowych
– grupa 5 i 6-latków – zajęcia popołudniowe , zabawy w ogrodzie przedszkolnym

13.30 – 14.00
– obiad        

14.15 – 17.00

-słuchanie książek czytanych przez nauczyciela, bajki cd
– ćwiczenia i zabawy utrwalające, ortofoniczne, tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne
– czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy według indywidualnych zainteresowań
– kontakty z rodzicami.

 Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 17.00

Skip to content