Historia

Historia Przedszkola

Uroczyste otwarcie naszego przedszkola odbyło się 1.09.1974. Ówczesnym dyrektorem była p. Janina Jahołkowska. Powstały cztery grupy wiekowe, które przyjęły nazwę : „Koty”, „Pingwiny”, „Delfiny” i „Kangury”. Rok później utworzono piąty oddział „Gepardy”.
W 1975 roku mama naszych przedszkolaków, p. Maria Fierek ułożyła tekst hymnu przedszkola, który sporadycznie jest śpiewamy do dzisiaj.
23 maja 1980 roku odbyła się uroczystość nadania imienia „Mali Sportowcy”. Przez wiele lat byliśmy przedszkolem pływackim. O zamiłowaniu do tej dyscypliny sportu świadczyć mogą puchary i dyplomy zdobyte na zawodach. Jednak sytuacja ekonomiczna zmusiła nas do rezygnacji z nauki pływania.
Od 1.09.1982 roku do 31.08.2007 roku funkcję dyrektora przedszkola pełniła p. Bożena Świergiel-Stellmaszyk. Od 1.09.2007 roku nowym dyrektorem została p. Anna Szuba. Obecnie dyrektorem przedszkola jest Marta Klamecka- Muczek.

Jesteśmy przedszkolem , które pracuje w oparciu o system pedagogiczny „Edukacja przez ruch” autorstwa prezesa Polskiego Centrum Origami mgr Doroty Dziamskiej. System ten stymuluje wszystkie obszary rozwojowe dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy, dbając o jednoczesne usprawnianie ruchowe, intelektualne, emocjonalne i społeczne.

Skip to content